ครบรอบการก่อตั้ง 135 ปี
3 ผู้ก่อตั้ง
อันดับ 1 รางวัลการศึกษาต่อญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยที่อยากสมัครสอบเข้า อันดับ 1
5 นาทีจากสถานีโตเกียว
จำนวนนักศึกษา 32,890 คน
นักศึกษาต่างชาติมากกว่า 1,700 คน
จำนวนศิษย์เก่า มากกว่า 500,000 คน
4 หลักสูตรปริญญาที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ
2 ศิษย์เก่าที่เคยได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
3 สำนักงานต่างประเทศ
มีอาจารย์ชาวต่างชาติและอาจารย์ที่มีคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศรวม 45%
แคมปัสทั้ง 4 แห่ง
10 คณะระดับปริญญาตรี 16 สาขาวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ศิษย์เก่าที่เคยได้เป็นนักกีฬาโอลิมปิก 264 คน ได้ครองเหรียญ 36 เหรียญ
สถาบันและองค์กรพันธมิตรในต่างประเทศ 270 แห่ง ใน 47 ประเทศของแต่ละภูมิภาค
15 ศูนย์วิจัย มาตรฐานโลก
รายวิชาสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติไม่น้อยกว่า 200 รายวิชา
แอ็คเค้าท์อย่างเป็นทางการทาง SNS มี 23 แอ็คเค้าท์
ชมรมที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย 370 ชมรม
ห้องสมุดมังงะโดยเฉพาะ 1 แห่ง
นักศึกษาที่ส่งไปต่างประเทศ/มากกว่า 1,200 คน
เปิดสอน 400 หลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก
มาสคอต Only1
อันดับ1 มหาวิทยาลัยความช่วยเหลือในการหางาน