Go Forward

入学定員・収容定員を変更

——2018年度入試から

明治大学は、3月末に文部科学省に収容定員増加の認可申請を行い、このたび、収容定員増加が正式に認められた。これにより、2018年4月入学者用の入学試験から、以下のとおり、入学定員を変更して学生募集を行う。

各学部の変更後の入学定員および収容定員(人)

学部・学科名 入学定員 収容定員
法学部
法律学科
920(+120)
920(+120)
3,680(+480)
3,680(+480)
商学部
商学科
1,150(+150)
1,150(+150)
4,600(+600)
4,600(+600)
政治経済学部
政治学科
経済学科
地域行政学科
1,150(+150)
290(+40)
695(+85)
165(+25)
4,600(+600)
1,160(+160)
2,780(+340)
660(+100)
文学部
文学科
史学地理学科
心理社会学科
910(+135)
465(+50)
290(+30)
155(+55)
3,640(+540)
1,860(+200)
1,160(+120)
620(+220)
理工学部
電気電子生命学科
機械工学科
機械情報工学科
建築学科
応用化学科
情報科学科
数学科
物理学科
1,065(+140)
236(+31)
138(+18)
138(+18)
173(+23)
127(+17)
127(+17)
63(+8)
63(+8)
4,260(+560)
944(+124)
552(+72)
552(+72)
692(+92)
508(+68)
508(+68)
252(+32)
252(+32)
農学部
農学科
食料環境政策学科
農芸化学科
生命科学科
600(+80)
150(+20)
150(+20)
150(+20)
150(+20)
2,400(+320)
600(+80)
600(+80)
600(+80)
600(+80)
経営学部
経営学科
会計学科
公共経営学科
745(+95)
485(+85)
160(+10)
100(±0)
2,980(+380)
1,940(+340)
640(+40)
400(±0)
情報コミュニケーション学部
情報コミュニケーション学科
520(+70)
520(+70)
2,080(+280)
2,080(+280)
国際日本学部
国際日本学科
400(+50)
400(+50)
1,600(+200)
1,600(+200)
総合数理学部
現象数理学科
先端メディアサイエンス学科
ネットワークデザイン学科
300(+40)
90(+10)
120(+20)
90(+10)
1,200(+160)
360(+40)
480(+80)
360(+40)
7,760
(+1,030)
31,040
(+4,120)