Go Forward

政治経済学部

【政治経済学部】高校生・受験生を対象に、学部紹介動画を公開しました

2021年08月04日
明治大学 政治経済学部事務室

2021年度対面型オープンキャンパスの中止に伴い、高校生・受験生を対象に、政治経済学部紹介動画を新たに制作・公開しました。


00:00 講演者紹介
01:00 政治経済学部で学ぶ意義
02:08 政治経済学部概要
06:15 政治学科について
09:27 経済学科について
15:48 地域行政学科について
22:32 Q&A(高校生・受験生からよく質問される事項について)